top of page

Průvodce drahými kameny - 2. část: Rozdělení podle astrologického významu, ceny, lokality a původu.

Vítejte v mém čtyřdílném průvodci světem fascinujících drahých kamenů.

Tyto články by vám měly usnadnit orientaci v tomto krásném a nadčasovém oboru a doufám, že zde najdete třeba i inspiraci pro svůj nový šperk.


Prsten se zeleným opálem písek kámen

Možnosti jsou v tomto odvětví velmi široké,

ale ne všechny drahé kameny se hodí k broušení

a leštění, a to hlavně kvůli jejich štěpnosti.


Budu velice ráda, pokud vás tento průvodce nasměruje ve výběru toho správného drahého kamene pro váš šperk.


V případě vašeho zájmu vám samozřejmě ráda poradím se správným výběrem.

A to jak s drahým kamenem, tak i s jakýmkoliv jiným šperkem, které na zakázku vyrábím.


Obrázek vydá za tisíc slov, a proto články doprovází velké množství názorných fotografií.


V minulém článku jsme se věnovali prvním třem kategoriím, podle kterých je možné drahé kameny posuzovat: Rozdělení podle barvy, minerálů a tvrdosti. Také jsme si vysvětlili některé pojmy, se kterými se v těchto článcích setkáváte.


V tomto druhém článku o drahých kamenech najdete kategorie:


Předchozí díl:


Další díly:


 

Drahé kameny s astrologickým významem
 • Propojení drahých kamenů se zvěrokruhem má svůj původ v řecké helenistické astrologii. Tak jako jiné starověké kultury i Řekové věřili ve vliv hvězd na člověka a hledali propojení vesmíru s každodenním životem na zemi.

 • Móda nosit kámen podle data narození vznikla v renesanci, která se živě věnovala studiu astrologie.

 • Ze zájmu i potřeby pochopit vesmírné děje, vytvořily starověké kultury zvěrokruh, symbolizující vztah mezi vesmírem a člověkem. V řecké astrologii se spojily myšlenky z různých kultur, které vytvořily základy pro moderní astrologii.

Zodiac astrologie drahé kameny


 • Tento vztah mezi vesmírem a lidstvem je odrazem v mnoha kulturních praktikách, jako je spojování drahých kamenů s jednotlivými znameními. Řecká kultura a její systém zvěrokruhu inspirovaly věřící, kteří přisuzovali kamenům magické vlastnosti podle zvěrokruhu.

 • Praktiky spojené s drahými kameny a zvěrokruhem nejsou pouze dávnou minulostí. I v dnešní době jsou kameny spojovány s datem narození, ať už drahokamy nebo levnější alternativy. Není divu, že moderní doba nabízí různé přístupy, některé odkazující k tradičním zdrojům, jiné inspirované novými trendy.

 • Spojení mezi nebeskými tělesy a kameny představuje fascinující historii, která reflektuje nejen vědecké, ale i náboženské a kulturní aspekty lidského myšlení.

 • Když vybíráme drahý kámen podle svého data narození, musíme vzít v potaz ještě další okolnosti, například hodina narození, která se promítá v našem ascendentu. K tomu se také pojí různé kameny.

Znamení Lva ilustrace
Znamení Lva

Znamení Lva (23.7. - 22.8.)


Lev, vůdčí a nebojácný, se řítí vpřed se svým ohnivým duchem. Jeho štědrost rozvíjí rubín, zatímco diamant mu ukazuje cestu. Kdo je však Lev a jaké drahokamy mu náleží?


Datum: 23. 7. - 22. 8.

Živel: oheň

Planeta: Slunce

Barva: žlutá, zlatá

Drahokamy: rubín, diamant


Silné stránky:

Lev, král zvěrokruhu, září svou silou a důstojností. Jeho odvaha a vůdčí schopnosti jsou jeho zbraněmi. Srdce Lva je naplněno láskou, ambicí a pozitivní energií. Jeho přístup k životu je tvůrčí a nebojácný. Jeho charisma a autorita ho staví do čela každého společenství.


Slabé stránky:

Přestože Lev oplývá silou, někdy může působit arogantně. Jeho posedlost vůdcovstvím může přerůst do bezohlednosti a tvrdohlavosti. Jeho agresivita a náročnost mohou vyvolávat napětí ve vztazích.


Hlavní drahokamy Lva:

 • Rubín Vášeň a síla rubínu rozvíjí Lvovu schopnost milovat. Rubín podněcuje jeho motivaci k velkým činům a dodává mu vitalitu a štědrost.

 • Diamant Nezničitelný diamant ukazuje Lvu cestu ke světlu a jistotě. Svému nositeli přináší odvahu a vytrvalost v dosahování cílů.


Další drahokamy:

 • Jantar: Podporuje prosazování plánů a seberealizaci.

 • Citrín: Daruje Lvovi sebevědomí a pomáhá mu čelit životním výzvám.

 • Granát: Posiluje jeho odvahu a podporuje ho v podnikání.

Citrín minerál žlutá barva drahý kámen
Citrín

Znamení Panny ilustrace
Znamení Panny

Znamení Panny (23. 8. – 22. 9.)


Precizní a metodická Panna přistupuje k životu analyticky. Její flexibilitu podněcuje safír, odvahu a naději zase pro ni ukrývá jantar.


Datum: 23.8. – 22. 9.

Živel: země

Planeta: Merkur

Barva: žlutá, bílá, zelená

Drahokamy: safír, jantar


Silné stránky:

Panna, znamení zvěrokruhu, je symbolem precizní dokonalosti a perfekcionismu. Je metodická a efektivní, věnuje pečlivou pozornost detailům a plánuje s jasným cílem. Její silné argumenty a výřečnost často ohromují ostatní, a svou zodpovědností, statečností a oddaností v rodině poskytuje nezbytnou oporu. Díky soustředěnosti, inteligenci a tvrdé práci může dosáhnout významných úspěchů.


Slabé stránky:

Kritičnost Panny a její ostré poznámky k nápadům a situacím ji často staví do role podrážděné a opovržlivé osobnosti. Její purismus často přechází v cynismus a iracionální chování. Často se vměšuje do životů ostatních a její neustálá úzkostlivost a úzkoprsost může působit ne příliš přívětivě. Panna má tendenci zůstávat pevně při svých přesvědčeních, což ji může vést k extrémní náladovosti a nevyrovnanému temperamentu. Její vlezlost může způsobit mnoho potíží v mezilidských vztazích.


Hlavní drahokamy Panny:

 • Safír  Symbolizuje jasné myšlení, čisté emoce a posiluje intuici. Pro Pannu znamená harmonii a klid, eliminuje duševní bloky.

 • Jantar Vnáší do Panny lidskost a velkorysost, posiluje zdraví, podporuje realizaci nápadů a rozhodování, a zapomínání na staré křivdy.

Jantar zkamenělá pryskyřice žlutá barva
Jantar

Další drahokamy:

 • Ametyst intuitivní chápání a využívání poznatků.

 • Citrín rozšiřuje obzory a pomáhá pojmout celek.

 • Lazurit podporuje koncentraci na podstatné.

 • Karneol přináší vitalitu a pocit jistoty.

 • Sodalit směřuje k podstatným věcem a učí prosadit se.

 • Tygří oko ostří rozum a odhaluje hranice myšlení.

 • Onyx přináší nadhled.

 • Achát vlévá harmonii.

 • Jaspis podporuje nezištnost a skromnost.

 • Lapis lazuli odbourává vztek a vyrovnává nálady.

 • Olivín přináší radost a štěstí.

 • Topaz mírní strach, vztek i deprese.

 • Ametrín přináší radost, štěstí a klid.

 • Rubín přináší radost, štěstí a klid.

 • Rhodochrozit harmonizuje a vyrovnává osobnost.


Znamení Vah ilustrace
Znamení Vah

Znamení Vah (23. 9. – 22. 10.)


Diplomatické Váhy prosazují spravedlnost. Jejich vyrovnanost posiluje turmalín, kdežto perla jim umožňuje pochopit a přijmout sebe sama i ostatní.


Datum: 23. 9. – 22. 10.

Živel: vzduch

Planeta: Venuše

Barva: růžová, zelená

Drahokamy: turmalín, perla


Silné stránky:

Váhy patří k nejvyváženějším znamením. Jsou schopny vést a hledat praktická řešení. Touha po partnerství je spojena s jejich společenskou povahou a potřebou harmonie. V obtížných situacích dokážou elegantně uklidnit emoce a usilují o spravedlnost a mír. Jejich diplomatické schopnosti a zdvořilost oslovují okolí.


Slabé stránky:

Váhy se mohou ocitnout v dualitě mezi radostí a nečinností. Ve snaze vyhovět všem mohou ztratit svůj názor a stát se nerozhodnými. Mohou být trochu sobecké a nevěnovat dostatečnou pozornost sobě. Neutrální postoj může vést k zneužití emocionálními manipulátory. Navzdory laskavosti mohou být rezervované a uzavřené. Jejich ukvapenost může narušit plány.


Hlavní drahokamy Vah:

 • Turmalín Turmalín ozařuje celé spektrum duhových barev, otevírá srdce Vah a odstraňuje jejich emocionální stísněnost. Přináší energii a sílu do jejich lásky a odvrací negativní emoce, čímž snižuje stres a navozuje pozitivní náladu. Podporuje vyrovnanost Vah a zvyšuje jejich diplomatické schopnosti. Turmalín také zmírňuje strach a depresi, pomáhá harmonizovat vztahy a budovat nová přátelství.

Surový melounový turmalín minerál drahý kámen
Turmalín

 • Perla Perla, zázrak přírody, přináší Váhám pochopení, že dokonalost je možná pouze přijetím všech životních zkušeností. Ukazuje jim harmonii a pomáhá zpracovat bolestné zkušenosti k jejich zdokonalení. Perla podněcuje osobní růst Vah a směřuje je k vyrovnanosti a kráse. Tlumí jejich ukvapenost, chrání je před negativní energií a posiluje jejich mezilidské vztahy. Přináší štěstí, klid a naději.

Perla bílá organický minerál
Perla

Další drahokamy:

 • Safír podporuje Váhy v jejich vnitřním poznávání a odhalování tajemství vlastní existence.

 • Jadeit je učí věřit moudrosti svého srdce a vcítit se do ostatních.

 • Olivín, karneol a magnezit pomáhají Váhám zamezit letargii a posilují jejich vůli a vytrvalost.

 • Smaragd zvyšuje jejich vnímavost a ohleduplnost.

 • Korál jim propůjčuje stálost v citovém životě.

 • Citrín pomáhá nalézt duševní a emoční rovnováhu.

 • Ametrín zlepšuje jejich výmluvnost.

 • Achát harmonizuje a dodává odvahy

 • Chiastolit podporuje jejich neobvyklé vlastnosti.

 • Záhněda zvyšuje myšlenkovou bystrost a komunikační dovednosti.

 • Růžový morganit stimuluje a vyjasňuje partnerské vztahy.

 • Diamant posiluje toleranci a porozumění

 • Topaz podněcuje rozvoj kreativity a koncentrace.


Znamení Štíra ilustrace
Znamení Štíra

Znamení Štíra (23. 10. – 22. 11.)


Šlechetný Štír nezůstává mimo hlavní dění. Jeho charizma vytahuje na povrch opál, zatímco topaz pozitivně ovlivňuje jeho vztahy.


Datum: 23. 10. – 22. 11.

Živel: voda

Planeta: Pluto

Barva: šarlatová, rudá

Drahokamy: opál, topaz


Silné stránky:

Štír je charismatický a atraktivní jedinec, který se rád ujímá role vůdce a nese odpovědnost za svá rozhodnutí. Přitahuje pozornost jako vynikající řečník a baví své přátele jako zábavný hostitel. Jeho oddanost a vášeň ho dělají skvělým partnerem a důvěrným přítelem. Štír umí být šlechetný a nezištný a odhodlaně se postaví za svá rozhodnutími. Jako nepřekonatelný diplomat se spoléhá na svou silnou intuici, která ho málokdy zklame. Štírovi lze věřit, ať už jde o svěřená tajemství nebo věrné přátelství.


Slabé stránky:

Štír má své slabé stránky, které lze rozdělit do tří základních typů chování. Kromě šlechetné a nezištné povahy může být také jedovatý a pomstychtivý, připravený jít za svým cílem za každou cenu. Jeho chování může být jako chameleon, přičemž jednou může být zákeřným protivníkem a zároveň nejlepším přítelem. Pokud se cítí ohrožený, může se proměnit v nepříjemného tajnůstkáře, který čeká na příležitost k pomstě. Jeho sklony k žárlivosti a nečestnosti jsou podníceny vnitřními intrikami. Když se cítí ukřivděný, brání se za každou cenu, bez ohledu na následky. Jeho chování může být impulsivní a motivováno vlastními přehnanými ambicemi, podobně jako voda, která může být mělká a poháněna vlastními cíli.


Hlavní drahokamy Štíra:

 • Opál Pomáhá Štírovi překonat strach a odevzdat se prázdnotě, což vede k novému životu ve světle. Energie opálu odpovídá záhadné povaze Štíra. Jeho proměnlivé barvy odrážejí fascinující vlastnosti tohoto znamení. Opál reflektuje jeho mystickou sílu a způsob života, přispívá k omlazení, posiluje a zvyšuje jeho krásu a charisma. Podporuje jeho vnitřní motivaci a rozvíjí jeho skrytý potenciál.

Opál ohnivý minerál oranžová barva drahý kámen
Opál ohnivý
 • Topaz V odstínech modré, červené, růžové či zlaté přináší Štírovi osvobození od temnoty a ukazuje mu cestu k nekonečným možnostem a světlu. Pomáhá mu proniknout do hlubin mysli a porozumět věčnosti. Elektrizující povaha tohoto drahokamu oživuje celou osobnost vodního znamení a otevírá mu cestu k vyššímu vědomí, větší odolnosti a jednoduchosti koncentrace a tvůrčí schopnosti.


Další drahokamy:

 • Červený granát podporuje schopnost Štíra proniknout pod povrch věcí a získat hlubší poznání.

 • Fialkový ametyst rozvíjí jeho intuici a nesobecké uvažování.

 • Achát posiluje šance Štíra objevit své opravdové já a odolat pokušením.

 • Malachit mu dává sílu přijmout své stinné stránky a rozvíjet porozumění a lásku.

 • Jaspis podporuje jeho obětavost a soucitnost.

 • Hematit přináší mír a odvahu čelit osudu.

 • Rubín usměrňuje energii k dosažení cílů.

 • Černý onyx odhaluje skryté schopnosti

 • Turmalín chrání před emocionální fixací.

 • Akvamarín posiluje vyjadřovací schopnosti

 • Jantar učí trpělivosti a rychlým rozhodnutím.

 • Heliotrop odbourává vztek a zlo.

 • Alexandrit odráží Štírův proměnlivý charakter.


Znamení Střelce ilustrace
Znamení Střelce

Znamení Střelce (23. 11. – 21. 12.)


Střelec filozof se zarputilostí sobě vlastní hledá pravdu. Jeho srdce otevírá lásce vždy unikátní topaz, kdežto olivín podporuje jeho duchovní růst.


Datum: 23. 11. – 21. 12.

Živel: oheň

Planeta: Jupiter

Barva: fialová, šeříková, tmavě růžová

Drahokamy: topaz, olivín


Silné stránky:

Střelec je neúnavným hledačem pravdy, zkoumá filozofii a náboženské teorie s dobrodružným duchem. Jeho optimismus a duchovnost mu pomáhají vnímat život pozitivně a s nadhledem. Nezávislý a přátelský, vyhledává změny a není závistivý. Hořící oheň v jeho nitru ho hnání k aktivitě a úspěchům, zejména v atletice. Střelec zůstává veselý a odolný vůči problémům, vždy ochotně pomáhá přátelům.


Slabé stránky:

Střelec může překročit hranici a stát se fanatikem, ztrácí respekt k názorům ostatních a odmítá kritiku. Jeho nadměrný optimismus ho činí slepým k vlastním chybám a hrubému chování. V přátelství překračuje hranice a obtěžuje blízké nevyžádanými radami. Emočně působí chladně a bezcitně a impulzivně jedná.


Hlavní drahokamy Střelce:

 • Topaz Topaz v různých odstínech duhy podporuje Střelcovu schopnost přitahovat bohatství a štěstí a zlepšuje jeho již optimistickou náladu. Díky své ochranné povaze zmírňuje strach, vztek a depresi, a přináší klid a harmonii. Otevírá jeho srdce lásky, chrání ho před sobectvím a posiluje jeho charisma. Topaz pomáhá Střelci opustit rigidní vzorce chování a vnímat záležitosti z různých úhlů. Motivuje ho k vytrvalosti při dosahování cílů a podporuje schopnost odpuštění.

Imperial topaz minerál drahý kámen žlutá barva
Imperial topaz
 • Olivín Olivín zvyšuje Střelcovu sebedůvěru, pomáhá mu prosadit se a motivuje ho k dalšímu pokroku. Podněcuje v něm odpovědnost a zmírňuje aroganci a impulzivnost. Jako kámen růstu pozitivně ovlivňuje jeho sebevědomí a štěstí. Pomáhá mu zbavit se pocitů viny či hněvu a usnadňuje emocionální uzdravení. Olivín také podporuje Střelcovo hledání odpovědí na filozofické otázky a směřuje ho k nalezení pravdy. Bystří mysl a vede ji k novým úrovním poznání, pomáhá Střelci dosáhnout jeho plného potenciálu a pochopit, že impulzivní temperament není vždy racionální cestou k cíli.


Další drahokamy:

 • Ametyst vede k prohloubení víry ve smysl života a zároveň tiší egocentrismus a učí pokoře.

 • Opál otevírá srdce Střelce a ukazuje mu cestu k vlastnímu zdokonalení.

 • Safír ho provází na cestě za poznáním pravdy a odvádí ho od povrchnosti.

 • Tanzanit přináší velkorysost a pomáhá mu lépe vnímat okolí.

 • Quartz dodává Střelci energii na uskutečnění plánů.

 • Chalcedon daruje klid potřebný k dalším poznatkům.

 • Jantar podporuje optimismus a vyrovnává emoce.

 • Turmalín a heliotrop učí trpělivosti a toleranci.

 • Tyrkys podporuje koncentraci a dotahování úkolů do konce.

 • Malachit chrání před nepřízní osudu.

 • Labradorit podporuje sílu a vytrvalost a rozvíjí logické myšlení.

 • Lapis lazuli vrací rovnováhu a pomáhá vyjadřovat se srozumitelně.

 • Jaspis dodává moudrost a harmonii a tiší podrážděnost.

 • Sodalit pomáhá se soustředěním a nezávislým vyjadřováním myšlenek.


Znamení Kozoroha ilustrace
Znamení Kozoroha

Znamení Kozoroha (22. 12. – 20. 1.)


Tolerantní Kozoroh si jde odhodlaně a trpělivě za svým cílem. Granát ho činí flexibilním, kdežto ametyst mu pomáhá objevit duševní rovnováhu.


Datum: 22. 12. – 20. 1.

Živel: země

Planeta: Saturn

Barva: bílá, červená, modrá

Drahokamy: granát, ametyst


Silné stránky:

Kozoroh je cílevědomý a neúnavný, pohne horou, aby dosáhl toho, co si vytyčil, ale zachovává ohleduplnost vůči ostatním. Promýšlí každý krok a propočítává ho. Ve vztazích je něžný a má smysl pro humor, opečovává svého partnera a je tolerantní a trpělivý. Vyniká silou charakteru a odhodláním dotahovat úkoly do konce. Je oddaný svému povolání a spolehlivý, nadřízení se na něj mohou spolehnout. Neodradí ho neúspěch a snaží se, dokud nedosáhne svého cíle.


Slabé stránky:

Kozorohovi se nedostává kreativity, a proto často dodržuje ozkoušené postupy a bojí se inovací. Ve své rigidnosti působí neflexibilně a může být sobecký. Pouští se jen do činností, které mu přinášejí užitek. Postrádá spontánnost a preferuje přesně naplánované akce. Je podezíravý vůči vůdčím osobnostem a často se drží stranou. Navzdory klidnému vzhledu může uvnitř skrývat silné emoce a tvrdohlavost.


Hlavní drahokamy Kozoroha:

 • Granát Granát je pro Kozoroha významným drahokamem, zejména v červené odrůdě, která symbolizuje sílu, autoritu a významné postavení. Pro Kozoroha, který se často snaží sjednotit své okolí a hledá solidaritu, je červený granát cenným symbolem porozumění, shovívavosti a lásky. Tento drahokam pomáhá Kozorohovi překonávat zastaralé myšlenkové vzorce a neflexibilní způsoby jednání, čímž mu umožňuje rozšiřovat vědomí a hledat nová řešení, zejména v krizových situacích. Granát také podporuje víru v lepší budoucnost.

 • Ametyst Ametyst je pro Kozoroha nádherným a uzdravujícím drahokamem, který do jeho života přináší optimismus a trochu mystiky. Podporuje osobní růst Kozoroha a pomáhá mu pracovat na svých slabých stránkách. S ametystem se smích Kozoroha stává srdečnějším a častějším, zároveň mu dává bližší pohled na duchovní stránku lidské existence a obohacuje jeho život sbírkou poezie. Ametyst pomáhá Kozorohovi nalézt duševní rovnováhu, tlumí rozrušení a stres, a buduje ochranu před negativními vlivy, což přispívá k jeho stabilitě a nezávislosti.

Ametyst minerál drahý kámen fialová barva
Ametyst

Další drahokamy:

 • Diamant vzácný diamant podporuje schopnost Kozoroha soustředit se na podstatné věci.

 • Křišťál pomáhá rozvíjet jeho introspekci a meditaci.

 • Černá perla mu umožňuje porozumět, že dokonalost lze dosáhnout smířením se sebou samým.

 • Topaz dodává Kozorohovi sílu a motivaci k dosahování i zdánlivě nemožných cílů.

 • Rubín zvyšuje jeho schopnost koncentrace a prohlubuje zážitky z lásky.

 • Tyrkys podporuje Kozorohovu tvořivost a je kamenem bratrství, lásky a laskavosti.

 • Labradorit přináší sílu a vytrvalost k dosažení plánů.

 • Měsíční kámen tiší konflikty v partnerských vztazích

 • Onyx je symbolem vytrvalosti a pozitivního přístupu.

 • Opál podněcuje umělecké cítění, představivost a kreativitu.

 • Růženín prohlubuje přátelství Kozoroha.

 • Achát dodává sílu a odvahu, zatímco kočičí oko a křišťál přinášejí vyrovnanost a úspěch.


Znamení Vodnáře ilustrace
Znamení Vodnáře

Znamení Vodnáře (21. 1. – 19. 2.)


Vodnář intelektuál a filantrop se obklopuje přáteli a touží po poznání. Akvamarín harmonizuje jeho já a granát mu přináší lásku a úspěch.


Datum: 21. 1. – 19. 2.

Živel: vzduch

Planeta: Uran

Barva: modrá, modrozelená

Drahokamy: akvamarín, granát


Silné stránky:

Vodnář je osobností, která kombinuje vysoký intelekt s kreativitou a vizionářstvím. Jeho schopnost logicky a analyticky přemýšlet mu umožňuje proniknout do hloubky problémů a hledat inovativní řešení mimo obvyklé mantinely. Je přirozeným vizionářem, schopným vidět daleko do budoucnosti a představit si nové možnosti a směry.

Vodnář je také silně spojen se svou humánností. Má vysoký smysl pro spravedlnost a soucit, což mu umožňuje vnímat širší perspektivu a zajímat se o dobro ostatních. Jeho schopnost komunikace je přirozená a přesvědčivá, což mu umožňuje sdělovat své myšlenky jasně a s přesvědčením.


Slabé stránky:

Vodnář má své slabiny, které ovlivňují jeho život a interakce s okolím. I přesto, že je obklopen mnoha lidmi, může trpět nedostatkem hlubokých a opravdových vztahů, což může vést k pocitu osamělosti a izolace. Jeho rezervovaný a někdy až chladný přístup může ostatním působit dojmem naštvanosti či otrávenosti, což může vyvolávat konflikty a odstředivost ve vztazích.

Vodnářova neustálá snaha o zlepšení společnosti a myšlenková rozmanitost může způsobit rozptýlení a nedostatek soustředění na konkrétní úkoly či situace. Jeho excentrické chování a nepředvídatelnost mohou vést k vytváření paradoxů a obtížím v komunikaci s ostatními.

Pokud se Vodnář cítí ohrožen nebo nepochopen, může reagovat sarkasticky a temperamentně, což může dále zhoršovat mezilidské vztahy a situace.


Hlavní drahokamy Vodnáře:

 • Akvamarín  Blankytně modrý akvamarín je drahokam, který silně rezonuje s Vodnářovou esencí. Jeho barva evokuje moře a harmonizuje vztah Vodnáře k jeho niterní podstatě. Akvamarín čistí a osvěžuje duši Vodnáře, poskytujíc mu jasnost a čistotu. Pomáhá mu nalézt přístup k intuitivní moudrosti, lásce a pravdě, které jsou hluboko uvnitř jeho bytosti, a přináší mu pocit neomezenosti a svobody.

Akvamarín minerál drahý kámen modrá barva
Akvamarín
 • Granát Granát je drahokam, který se spojuje s Vodnářem a přináší mu mnoho pozitivních vlastností, bez ohledu na jeho konkrétní barevnou odrůdu. Pro Vodnáře má granát zvláštní význam, protože mu přináší lásku, soucit, pravdu a čistotu. Granát stojí při Vodnáři v jeho podnikatelských snahách a pomáhá mu prosazovat své nápady. Jeho účinky jsou prospěšné při navazování nových kontaktů a budování vztahů.

Další drahokamy:

 • Tyrkys přináší Vodnáři inspiraci a současně mu poskytuje klid a sílu k uskutečňování úkolů, které slouží prospěchu lidstva.

 • Opál prohlubuje jeho radost z pestrosti života a nových zážitků.

 • Modrý topaz mu umožňuje uvolnit se od těsných struktur ve svých pocitech a myšlení a otevřít se duchovnímu poznání.

 • Safír mu pomáhá rozpoznat, které z jeho nápadů stojí za to realizovat, a najít smysl svého života.

 • Zlatý jantar pomáhá osamělému Vodnáři přitahovat přátele a zvyšuje jeho důvěru v ostatní.

 • Ametyst zbystřuje jeho intelekt a zároveň je symbolem ryzí lásky.

 • Lapis lazuli podporuje jeho tvořivost a upevňuje jeho vztahy

 • Alexandrit zvyšuje jeho schopnost prožívat radostné chvíle.

 • Labradorit uklidňuje roztěkanou mysl a proniká ke kořenům jeho myšlení.

 • Tanzanit a jaspis dokáží zmírnit negativitu a kritičnost a poskytují oporu ve stresujících situacích.

 • Hematit nastoluje mír a harmonii v jeho duši.

 • Různé odrůdy berylu, jako je smaragd, morganit, heliodor a bixbit, podporují Vodnářovu přemýšlivost a komunikativnost a přinášejí do jeho života různé prospěšné energie.


Znamení Ryb ilustrace
Znamení Ryb

Znamení Ryb (20. 2. – 20. 3.)


Laskavé a soucitné Ryby žijí na rozhraní reality a světa fantazie. Ametyst je vede k otevřenému vyjádření a akvamarín je poutá se zemí.


Datum: 20. 2. – 20. 3.

Živel: voda

Planeta: Neptun

Barva: fialová, šeříková, purpurová

Drahokamy: ametyst, akvamarín


Silné stránky:

Ryby mají mnoho silných stránek, které je činí výjimečnými. Jejich výrazná empatie a ohleduplnost jim umožňují budovat hluboké mezilidské vztahy a porozumění. Jsou velice všestranné a nezávislé, což jim dává flexibilitu v různých situacích. Díky své intuici a uměleckému cítění.

Ryby často vynikají v kreativních oblastech a uměleckých sférách, kde mohou rozvinout svou bohatou fantazii. Ryby jsou také schopné vcítit se do různých emocí a porozumět různorodým pohledům, což jim umožňuje psát poutavé příběhy a vyjadřovat složité myšlenky. Jejich senzitivita a schopnost vnímat hlubší vrstvy situací jim umožňují racionálně rozlišovat mezi dobrými a špatnými problémy a nalézat vyvážená řešení.


Slabé stránky:

Ryby mají několik slabých stránek, které mohou ovlivňovat jejich životní projev. Jednou z nich je jejich tendence k úniku do fantazie a snů, což jim může bránit v efektivním řešení problémů a plnění povinností. Když se ponoří do svého vnitřního světa, mohou se stát pasivními a lenivými, což může vést k nedostatku produktivity a vyhýbání se reálným závazkům.

Ryby také mohou trpět nedostatkem sebedůvěry a být náchylné k obavám a úzkostem, což je činí zranitelnými vůči vnějším tlakům a negativním vlivům. Jejich přizpůsobivost a ochota se podřídit mohou vést k tomu, že ztrácejí vlastní identitu a nechávají se ovlivňovat silnějšími osobnostmi, což může brzdit jejich osobní rozvoj a rozhodovací schopnosti.


Hlavní drahokamy Ryb:

 • Ametyst Ametyst má pro Ryby zvláštní význam a přináší jim mnoho benefitů, které posilují jejich emocionální a mentální stabilitu. Tento drahokam je spojován se zvyšováním sebedůvěry, což je pro Ryby důležité, protože mohou mít tendenci postrádat jistotu ve svých schopnostech a rozhodnutích.

 • Akvamarín Akvamarín je pro Ryby důležitým drahokamem, který podněcuje přijímání lásky a pravdy. Jeho meditační účinky pomáhají Rybám zbavit se emocionální zátěže, posilují jejich intuici a komunikační schopnosti. Pomáhá jim lépe porozumět sobě samým i druhým a vyjadřovat své myšlenky a pocity s jasným a respektujícím způsobem. Tímto způsobem akvamarín pomáhá Rybám vybudovat zdravé a harmonické vztahy s lidmi kolem nich.

Další drahokamy:

 • Tyrkys Rybám pomáhá zvládat každodenní výzvy života.

 • Jadeit odpovídá Rybám svou skromností, citlivostí a láskyplným charakterem.

 • Perla vede Ryby k přijetí nepříjemných zkušeností a jejich zdokonalení.

 • Měňavý opál pomáhá Rybám objevit bohatství jejich vnitřního světa.

 • Safír Ryby zbavuje zmatků a iluzí na jejich životní cestě.

 • Zlatavý jantar láká osamělé Ryby k nalezení partnera.

 • Jaspis uklidňuje rozbouřené emoce Ryb a zbavuje je melancholie.

 • Olivín Ryby podporuje při přijímání odpovědnosti za vlastní život a brání letargii.

 • Labradorit rozvíjí tvůrčí vyjadřování a probouzí nadšení u Ryb.

 • Turmalín dodává Rybám nové síly a energie a omezuje jejich netrpělivost.

 • Achát posiluje sebevědomí Ryb a odstraňuje jejich obavy.

 • Heliotrop je zdrojem nových sil a energie pro Ryby a pomáhá jim zvládat netrpělivost.

 • Měsíční kámen podporuje získání duševní rovnováhy a kreativity u Ryb.

 • Lapis lazuli upevňuje milostné a přátelské vztahy a přináší do nich lásku a porozumění.

 • Křišťál povzbuzuje samostatnost a jasné myšlení Ryb.

 • Kočičí oko přispívá k vyrovnanosti Ryb.

Lapis lazuli minerál modrá barva drahý kámen
Lapis lazuli

Znamení Berana ilustrace
Znamení Berana

Znamení Berana (21. 3. – 20. 4.)


Z rozených vůdců ve znamení Berana sálá energie a nepředvídatelná impulzivnost. Diamant a rubín patří k dokonalým kamenům podtrhujícím silné stránky znamení.


Datum: 21. 3. – 20. 4.

Živel: oheň

Planeta: Mars

Barva: červená

Drahokamy: diamant, rubín


Silné stránky:

Beran tryská neuvěřitelnou energií a neustále hledá akci a rychlost. Je ambiciózní a touží být první v každé situaci, přičemž ocení ostatní a bojuje za ně, když jsou podle něj ukřivděni. Je známý svou silou, odvahou a přirozeným vůdcovstvím, které ho staví do čela. Beran má průkopnický přístup k věcem a jeho energie a vitalita jsou nekonečné. S vysokou inteligencí a břitkým smyslem pro humor podporuje svou podnikavost, často se ale pouští do věcí sám.


Slabé stránky:

Beran má tendenci přeměnit i své pozitivní vlastnosti v negativní, když se věci vymknou z jeho kontroly. Jeho posedlost rychlostí a bezhlavým zapojením do mnoha aktivit vede k netrpělivosti a frustraci. Egoismus, domýšlivost, žárlivost a impulzivita jsou často jeho slabými stránkami, stejně jako nedostatek ohledu na ostatní. Beran mívá sklony k tomu, že se soustředí především na své potřeby a touhy, s přesvědčením, že vše zvládne lépe než ostatní. Jeho impulsivní přístup k životu může vést k chybám a pádům, protože se často pustí do věcí bez rozmyslu.


Hlavní drahokamy Beranů:

 • Diamant  Výrazně ovlivňuje jak pozitivní, tak negativní aspekty osobnosti Berana a inspiruje ho k nejvyšší dokonalosti. Harmonizuje srdce, vůli a mysl, směřuje energii správným směrem a pomáhá překonat vnitřní dualismus. Diamant podporuje Beranovu schopnost čelit svým stinným stránkám a dosáhnout nadosobní čistoty. Posiluje vztahy, sebedůvěru a přináší rovnováhu do života, což umožňuje lepší rozhodování a minimalizaci chaosu. Díky diamantu může Beran zažívat hojnost ve všech směrech, včetně bohatství, slávy a společenské prestiže.

 • Rubín Rubín rozdmýchává v srdci Berana jiskru, která potlačuje sobectví a podporuje altruismus a sebezapření. Posiluje jeho inspiraci, tvořivost a směřuje ho k očištění, zušlechťování motivací a hledání nových možností. Tento rudý kámen podněcuje Beranovu zvídavost a dobrodružnost, znamená nový start a otvírá cestu k novým horizontům. Rubín přináší vitalitu, zlepšuje akademické i profesní schopnosti a dodává odvahu a zdravý rozměr Beranově odvaze. Energie rubínu pomáhá Beranovi soustředit se na úkoly a procházet jimi s lehkostí, přináší úspěch a podporuje jeho vrozenou štědrost.

Další drahokamy:

Beranovou barvou je červená, proto ho pozitivně ovlivňují především šarlatově a rudě zbarvené kameny.

 • Vínový granát dodává životní energii a podněcuje k činorodosti.

 • Oranžovočervený karneol v barvě ohně podporuje vitalitu, tlumí hněv a vzbuzuje chuť do života.

 • Sladce zbarvený růženín dává sílu odpouštět a podporuje flexibilitu, které se zarytému Beranovi nedostávají.

 • Různobarevný turmalín oplývá důležitými vlastnostmi: učí trpělivosti a toleranci, jeho rudá variace navíc Beranovi umožňuje smířit se s jeho slabými stránkami.

 • Korál zas přináší potřebný vnitřní mír a pochopení pro druhé.

 • Magický heliotrop zklidňuje a omezuje netrpělivost, jež Beranovi v žilách divoce koluje.

 • Malachit pohlcuje negativní energii a tiší nervovou soustavu.

 • Žlutavý citrín podněcuje kreativní myšlení, nadhled a emoční vyrovnanost.

 • Opál nadchne svým pozitivním vlivem na vyjadřovací schopnosti.

 • Modravý chalcedon přináší citovou stabilitu.

 • Výjimečný quartz dokáže zrcadlit Beranovu unikátní duši.

Oranžovočervený karneol minerál drahý kámen
Oranžovočervený karneol

Znamení Býka ilustrace
Znamení Býka

Znamení Býka (21. 4. – 20. 5.)


Štědří a věrní Býci si jdou za svým a spolehlivě stojí po boku své rodině i přátelům. Smaragd a safír podporují a vylepšují neochvějné zemské znamení.


Datum: 21. 4. – 20. 5.

Živel: země

Planeta: Venuše

Barva: zemité tóny, zelená

Drahokamy: smaragd, safír


Silné stránky:

Býk je pevně zakořeněný jako zemské znamení a projevuje věrnost a lásku svým blízkým, nešetří laskavostí a je spolehlivým přítelem. Má vytříbené estetické cítění a rozumí kráse, což mu přináší radost ze všeho nádherného ve svém životě. Touží po spokojenosti, pohodlí a rodinném štěstí, a svou skromností a oddaností často překvapuje své okolí. Býk je schopný a oblíbený zaměstnanec díky své spolehlivosti a schopnosti dotahovat projekty do konce, což přispívá k celkové spokojenosti v pracovním prostředí. Je vytrvalý a dokáže být nesmírně přesvědčivý ve svých názorech, přičemž je ochoten čekat dlouho, aby dosáhl svých cílů a prosadil svou pravdu.


Slabé stránky:

Býkova tvrdohlavost a neochota přizpůsobit se novým myšlenkám mohou bránit rozvoji a kompromisům, což může vést k stagnaci. Někdy se projevuje sobectvím a uzavřeností, vytváří negativní atmosféru a odmítá vnímat alternativní perspektivy. Chamtivost a fixace na materiální hodnoty mohou narušovat jeho vztahy a vést k nedostatku skutečného spojení s ostatními. Jeho stálost a pevné přesvědčení mohou vyústit v hádavost a přehnanou reakci, pokud je narušena jeho rutina nebo komfortní zóna.


Hlavní drahokamy Býků:

 • Smaragd Smaragd přináší Býkovi hlubší porozumění životu a napomáhá mu nalézt uspokojení a radost v každodenním prožívání. Díky svým sílám růstu a obnovy podporuje Býkova srdce a pomáhá mu nalézt smysl a plnit úkoly v souladu se životními silami. Symbolika nesmrtelnosti a víry spojená s berylem rozšiřuje obzory Býka a uvolňuje pocity radosti, které touží zažívat. Smaragd podporuje komunikaci a empatii, což Býkovi usnadňuje práci s konflikty a může pomoci zmírnit jeho tvrdohlavost.

 • Safír Safír, jako symbol moudrosti, posiluje Býkův vztah k nezničitelnému a věčnému bytí, což mu přináší trvalé štěstí a přispívá k duševní vyrovnanosti. Tento kámen rozvíjí trpělivost Býka a pomáhá mu najít klid a vyrovnanost ve svém nitru, zatímco potlačuje negativní myšlení a zvyšuje koncentraci. Safír přináší radost, naději a víru v lepší zítřky a zároveň přitahuje bohatství a prosperitu, což může vést k úspěchu v různých oblastech života. Modrá variace safíru podporuje hledání duchovní pravdy, zatímco růžový safír pomáhá ovládat emoce a přináší harmonii do citového života Býka.

Další drahokamy:

 • Vzácný diamant podporuje Býka při hledání harmonie mezi duchovní a fyzickou stránkou života a vytváří pocit pevného spojení se zemí a jejími kořeny.

 • Hnědožlutý citrín zajišťuje Býkovi pohodu, teplo a jistotu, pomáhá mu zpracovat zkušenosti a otevřeně vyjadřovat své pocity.

 • Olivín rozvíjí schopnost odpouštět a tlumí žárlivost, což Býkovi pomáhá přijmout odpovědnost za vlastní život.

 • Morganit směřuje Býka k vzájemnému porozumění a zlepšuje pocit sounáležitosti s ostatními.

 • Achát věnuje Býkovi sebedůvěru a povzbuzuje kladné stránky jeho zemité povahy, což mu dodává sílu pracovat na věcech vyžadujících trpělivost.

 • Červený korál posiluje Býkovu potřebu stability a ukotvení ve světě.

 • Lapis lazuli odstraňuje problémy s komunikací a učí Býka naslouchat druhým.

 • Karneol tiší vztek a žárlivost, zatímco průhledný křišťál posiluje psychiku a napomáhá sebezdokonalení.

 • Azurit přispívá k lepší komunikaci a duchovnímu růstu Býka.

 • Avanturín posiluje Býkovu vůli a mírní jeho tvrdohlavost, což je klíčové pro jeho rozvoj.

Hnědožlutý citrín minerál drahý kámen
Hnědožlutý citrín

Znamení Blíženců ilustrace
Znamení Blíženců

Znamení Blíženců (21. 5. – 20. 6.)


Inteligentní, energický a vtipný Blíženec nezávisle zkoumá problémy z různých úhlů. Po boku mu stojí kreativní citrín a vyrovnávající jantar.


Datum: 21. 5. – 20. 6.

Živel: vzduch

Planeta: Merkur

Barva: žlutá, světle zelená

Drahokamy: citrín, jantar


Silné stránky:

Blíženci se vyznačují schopností podívat se na situaci z různých úhlů a rovněž vynikají neuvěřitelným postřehem a uměním vhledu do jakékoliv situace. Jejich proměnlivost a nezávislost je fascinující a nedovolují, aby je někdo omezil. Díky vládě Merkuru jsou inteligentní a vynikají jako řečníci. Jejich břitký intelekt a neustálá touha po poznání je charakterizují. Blíženci mají také specifický smysl pro humor, který je typický pro jejich povahu. Jsou lákáni ke zkoušení nových věcí a objevování nadšení a lásky k životu.


Slabé stránky:

Blíženci se často potýkají s dvojakostí a komplikovaným přístupem k problémům, což může znesnadnit porozumění jejich podstatě. Jejich inkonzistence a nepředvídatelnost mohou vést k nejednoznačnému chování. Tendence k povrchnosti a otálení často brání Blížencům v rozhodování a prozkoumávání hlouběji. Mají široké znalosti, ale často zůstávají na povrchu, protože nemají trpělivost věnovat se věcem hlouběji. Touha po vědění ovšem může vést k přetížení a úzkosti z nemožnosti stíhat všechno, co si stanoví.


Hlavní drahokamy Blíženců:

 • Citrín Citrín posiluje schopnost Blíženců vyzařovat světlo a zvyšuje jejich sebeúctu a vnitřní sílu. Pomáhá jim vyjasnit si myšlenky a zpracovat citové problémy, což umožňuje poučit se ze životních zkušeností. Podporuje kreativní myšlení, představivost a tvořivost, což Blížencům pomáhá realizovat své nápady. Tento žlutý drahokam je schopen integrovat intelektuální a intuitivní poznatky Blíženců do jejich každodenního života, což přináší větší spokojenost a naplnění. Citrín Blížencům ukazuje směr a pomáhá jim najít emoční rovnováhu. Poskytuje jim nadhled a pozitivní náladu, což jim pomáhá bojovat s úzkostí a rozhodovat se s větší jistotou. Citrín také přináší Blížencům životní energii a podporuje jejich aktivitu a chuť do života.

 • Jantar přináší Blížencům slunečné teplo a pohodu, které jim pomáhá uvolnit se a přistupovat k životu s klidnou důvěrou. Hřejivě zbarvený kámen dokáže nastolit rovnováhu v jejich rozjímané mysli a učí je trpělivosti s okolím i sebou samými. Mírní jejich nervozitu a strach a podporuje je při uskutečňování jejich přání. Jantar pomáhá Blížencům překonat jejich váhavost a zlepšuje jejich rozhodovací schopnosti. Zároveň zvyšuje jejich důvěru a usnadňuje jim nalézt přátele a životního partnera.

Další drahokamy:

 • Bledě modrý akvamarín otevírá Blížencům cestu do vlastního nitra a odhaluje jim lásku a ryzost vlastní bytosti.

 • Zelený smaragd posiluje jejich paměť a zvyšuje vnímavost.

 • Olivín tiší jejich vztek a nervozitu.

 • Dvoubarevný ametrín podporuje tvůrčí způsoby řešení, což je pro nerozhodného Blížence přínosem.

 • Tyrkys a topaz rozvíjejí jejich kreativitu a nadání.

 • Safír zlepšuje jejich koncentraci.

 • Turmalín je učí trpělivosti a soustředění.

 • Alexandrit pomáhá Blížencům hledat vnitřní rovnováhu.

 • Perly je uklidňují a chrání před negativní energií.

 • Tygří oko podněcuje duševní flexibilitu Blíženců a odhaluje jim hranice čistě intelektuálního chápání.

 • Bílo-modrý chalcedon poskytuje schopnost naslouchat vnitřnímu hlasu a srozumitelně předávat vlastní poznatky.

 • Achát je prostředníkem mezi člověkem a přírodou.

 • Temný onyx přináší vytrvalost, která Blížence směřuje k dokončení věcí do konce.

Černý onyx minerál drahý kámen
Černý onyx

Znamení Raka ilustrace
Znamení Raka

Znamení Raka (21. 6. – 22. 7.)


Rodinně založený a pečující Rak miluje silně a bez otázek. K porozumění jej vede perla, k pochopení života smaragd.


Datum: 21. 6. – 22. 7.

Živel: voda

Planeta: Měsíc

Barva: bílá

Drahokamy: perla, smaragd


Silné stránky:

Rak je velmi intuitivní a citlivý, což mu umožňuje vnímat jemné nuance a emoce ve svém okolí. Péče o rodinu a domov je pro něj prioritou a tvoří střed jeho světa. Jeho nejbližší a milovaní lidé mají pro něj nejvyšší prioritu. Rak se ochotně angažuje v pomoci druhým, přičemž se vyhýbá konfliktům a snaží se udržovat harmonii ve vztazích. Jeho loajalita a oddanost partnerům jsou nepřekonatelné, a svou lásku a péči vyjadřuje pravidelně. Jako rodič je Rak vynikající, protože dokáže vést své potomky správným směrem a poskytovat jim bezpečí a porozumění. Jeho životní smysl spočívá v rodinných vazbách, což ho často nutí přehlížet některé nedostatky ve prospěch svých blízkých. Rak je zodpovědný a flexibilní, což mu umožňuje adaptovat se na různé situace a poskytovat podporu svým blízkým.


Slabé stránky:

Rakovou negativní stránkou je jeho tendence stahovat se zpět do ulity, když narazí na problém, který nechce řešit, nebo kterému se vyhýbá. Nechce čelit obtížím a konfliktům, což může vést k potlačování problémů. Rak má sklony k litování se, pokud se věci nevyvíjejí podle jeho představ, a může projevovat žárlivost k těm, kteří dosahují úspěchu. Jeho sobectví a pesimismus mohou mít negativní dopad na jeho vztahy a komunikaci s ostatními. Jeho náladovost a nevypočitatelnost mohou být pro ostatní překážkou při navazování pevných vztahů. V nadřízené pozici se může snažit o dominanci a má sklony k narcisismu a přecitlivělosti. Navzdory zdánlivé vnější stabilitě má Rak tendenci obtížně zpracovávat odmítnutí, zradu a vlastní selhání, což může vést k vnitřním konfliktům a emocionálním potížím.


Hlavní drahokamy Raků:

 • Perla Perla má pro Raka zvláštní význam, neboť ho vede k přijetí sebe sama se všemi nedostatky. Její vliv přináší do jeho života pocit bezpečí a klidu, což Raka posiluje v chvílích, kdy čelí obtížím. Perla mu pomáhá lépe porozumět vlastním emočním prožitkům a uvědomit si, že i negativní zkušenosti mají svůj význam. Tento drahokam směřuje Raka k duševnímu růstu a osvobozuje ho z emocionální závislosti. Perla také pomáhá rozvíjet Raku jeho pozitivní vlastnosti tím, že mírní jeho přecitlivělost a pomáhá mu lépe ovládat vlastní emoce. Nosí-li Rak perly, dokáže lépe vyrovnávat své niterné rozkolísání a najít klid a spokojenost ve svém životě a v rodině.

 • Smaragd Smaragd má pro Raka zvláštní význam, protože mu pomáhá v regeneraci a omlazení. Jeho zelený odstín zprostředkovává Raku lásku, která není sobecká a je přístupná všem bez rozdílu. Tato nesobecká láska je pro Raka důležitým prvkem pro dosažení osobní spokojenosti a blaha. Raku také smaragd pomáhá prohlubovat jeho intuitivní vnímání světa a pronikat pod povrch materiálního světa.

Další drahokamy:

 • Opál přináší do života Raka živost a hloubku a připomíná mu pestrost a proměnlivost života.

 • Rudý rubín stimuluje jeho mysl a pomáhá mu překonávat problémy, které si Raku někdy příliš přehnaně fabuluje kvůli své přecitlivělosti.

 • Zlatistý jantar Raka vede k usmíření s minulostí a k zapomnění starých křivd, čímž mu pomáhá soustředit se na budoucnost.

 • Tvrdý a nezlomný diamant přináší Raku odolnost a chrání ho před citovými výkyvy.

 • Měsíční kámen a avanturín pomáhají Raku uklidnit emocionální zmatky a vyrovnat se se svou přecitlivělostí.

 • Chalcedon podporuje čistotu srdce.

 • Modrý labradorit přináší sílu, vytrvalost a podporuje víru v sebe sama.

 • Olivín potlačuje žárlivost, která může pronikat Rakovými žilami.

 • Různobarevný turmalín mu pomáhá udržet nadhled a nepropadat pesimismu.

 • Ochranný onyx posiluje Rakovu sebedůvěru a sebekontrolu a udržuje v jeho mysli rovnováhu.

Labradorit minerál drahý kámen modrá barva
Labradorit


Drahé kameny podle ceny

 • Rozdělení drahých kamenů podle ceny je základním prvkem jejich hodnocení.


NEJVYŠŠÍ CENOVÁ KATEGORIE (LUXUSNÍ DRAHÉ KAMENY):

Nejvyšší cenová kategorie drahých kamenů zahrnuje ty nejvzácnější a nejcennější kameny na světě.


DIAMANTY

Rozdělení drahých kamenů podle ceny je základním prvkem jejich hodnocení. Diamanty jsou symbolem luxusu a elegance. Jejich cena je ovlivněna barvou,

čistotou, velikostí a řezem.

 • 10 výjimečných diamantů prodaných přes aukce:

Diamant Pink Star - nejdražší vydražený drahokam

1. Diamant Pink Star

Růžový diamant Pink Star je nejdražším vydraženým

drahokamem. Kupující za něj zaplatil 71,2 milionu

dolarů.


Oppenheimer Blue Diamond - extrémně vzácný modrý diamant

2. Oppenheimer Blue Diamond

Extrémně vzácný Modrý diamant vážící 14,62 karátu

je největší ozdobný živý modrý diamant, jaký kdy byl

v aukční síni prodán.

Prodal se za 57,5 milionu dolarů.

Diamant Wittelsbach-Graff - drahý diamant

3. Diamant Wittelsbach-Graff

           Historie diamantu sahá až do roku 1600, kdy byl

objeven v dolech Kollur v indickém Andhra Pradesh.

           Prodal se v roce 2008 za tehdejší světový rekord

24,3 milionu dolarů.Graff Pink - diamant barvy Fancy Intense růžové

4. Graff Pink

          Je smaragdově broušený, má barvu Fancy Intense

růžové a váží 24,78 karátu.

Prodal se za 46,15 milionu dolarů.


Růžový diamant Princie - největší růžový diamant

5. Růžový diamant Princie

          Drahý diamant pocházející z Indie, patří od roku 2022 k největším růžovým diamantům na světě.

          V roce 2013 se diamant prodal v aukční síni Christie’s v New Yorku za ohromujících 40 milionů dolarů.


The orange - diamant proslulý vzácnou čistě oranžovou barvou

6. The orange

          Vzácný drahokam o váze 14,82 karátu byl vydražen

za rekordních 35,5 milionu dolarů v roce 2013.

To, co dělá tento diamant mimořádným, je jeho čistě

oranžová barva, která je velmi vzácná. Většina oranžových

diamantů má další sekundární barvy.


The Blue Moon of Josephine - největší broušený diamant

7. The Blue Moon of Josephine

          Tento diamant byl v roce 2015 vydražen za neuvěřitelných

48,4 milionu dolarů.

Váží 12,03 karátu a je považován za největší broušený

diamant ve tvaru polštáře, který se kdy objevil na aukci.

Má barvu Fancy Vivid Blue.

101 (Dokonalý diamant) - největší bezbarvý diamant

8. 101 (Dokonalý diamant)

          Patří mezi největší bezbarvé diamanty, o nichž je známo,

že existují. Je klasifikován jako bezchybný a vynesl

26,7 milionu dolarů, čímž se do roku 2022 zařadil mezi

nejdražší diamanty, které se kdy prodaly v aukční síni.

The Winston blue diamond - největší bezbarvý diamant

9. The Winston blue diamond

          Patří mezi největší bezbarvé diamanty, o nichž je známo,

          že existují. Je klasifikován jako bezchybný a vynesl

          26,7 milionu dolarů, čímž se do roku 2022 zařadil mezi

          nejdražší diamanty, které se kdy prodaly v aukční síni.


The Perfect pink diamond - nejdražší klenot v Asii

10. The Perfect pink diamond

          Na aukci roku 2010 v Hongkongu byl tento diamant prodán

za neuvěřitelných 23,3 milionu dolarů, čímž se vytvořil

rekord jako nejdražší klenot, jaký se kdy v Asii prodal.
RUBÍNY

 • Rubínů je na světových trzích nedostatek. Kvalitní rubíny nad pět karátů jsou velmi vzácné a často dosahují vyšších cen než diamanty.

Drahý kámen rubín

SAFÍRY (padparadscha)

 • Jsou právem považovány za jedny z nejvzácnějších a nejcennějších drahých kamenů, které lidstvo zná.

 • Jedny z největších safírů na světě obsahuje Svatováclavská koruna.

 • K nejdražším patří kameny lososové, růžovooranžové či oranžovorůžové barvy, které se nazývají padparadscha.

Safír padparadscha

TAAFFEIT (Taaffeite Stone)

 • Taaffeit je minerál, který je pojmenován po jeho objeviteli Richardu Taaffem. Richard Taaffe objevil první vzorek, který byl broušený a leštěný v říjnu 1945 v klenotnictví v Dublinu v Irsku. Většina kusů tohoto drahokamu byla mylně rozpoznána jako spinel. O mnoho let poté je známo jen pár kusů.

 • Je stále jedním z nejvzácnějších drahokamů ve světě.

Minerál Taaffeit (Taaffeite Stone)

PAINIT

 • Painit je velmi vzácný minerální boritan. Poprvé ho nalezl v roce 1950 v Myanmaru britský mineralog a obchodník s drahokamy Arthur C. D. Pain. Když byl potvrzen jako nový minerální druh, minerál byl pojmenován po něm.

 • Painit obsahuje vápník, zirkon, bor, hliník a kyslík.

 • Mnoho let byly známé pouze tři malé krystaly. Před rokem 2015 jich bylo známo už 25.

 • V poslední době byly vzorky painitu nalezeny na novém místě v severní Barmě.

 • Předpokládá se, že další výzkumy v této oblasti přinesou další nové krystaly. Rozsáhlý průzkum v oblasti Mogok určil několik nových míst s výskytem painitu, které byly důsledně prozkoumány a vyústily v několik tisíc nových vzorků.


TURMALÍN (tyrkysově neonový turmalín)

 • Turmalín se vyskytuje v široké škále barev a nezřídka se kvůli tomu zaměňuje s jinými kameny. Barevné varianty turmalínů mají rozdílnou hodnotu.

 • Nejvzácnějším a nejcennějším je tyrkysově neonový turmalín, který byl objeven na severovýchodě Brazílie v roce 1989.


SMARAGD

 • Smaragdy se těžily v Egyptě již kolem roku 330 před naším letopočtem. Síla jejich přitažlivosti se od té doby nezměnila. Hodnota těchto drahých kamenů velmi výrazně vyskočila v období 2013-2017. Smaragdy jsou známé velmi častým výskytem malých prasklinek, které nemají výrazný vliv na jejich cenu.


ALEXANDRIT

 • Jeho unikátnost spočívá ve změně barev pod různými osvětleními. Na denním světle má obvykle smaragdově zelenou barvu a pod umělým světlem barvu červenou až fialovou. Toto zbarvení způsobuje obsah železa a chromu. Tento drahokam je tak vskutku unikátní záležitostí, která vás naprosto nadchne.

 • Alexandrit je velmi vzácný, a tak tomuto faktu odpovídá i jeho cena. Právě kvůli tomu se často stává terčem padělatelů.


OPÁL (černý opál)

 • Nejdražším opálem vůbec je černý opál, tmavá odrůda drahého opálu, rovněž s velmi pestrou měnou barev, která byla objevena koncem minulého století ve vrstvách jílů v Austrálii. Zabarvení je způsobeno přítomností uhlíkatých látek v molekulové stavbě. Vždy je doprovázen obecným opálem, tzv. potší (stejného zabarvení jako má základní hmota).


GRANÁT (zelený demantoid)

 • Zelený demantoid je vzácná a velmi cenná forma granátu (nejcennější ze všech granátů). Je zbarven do odstínů zelené, má vytečnou brilanci (oheň) a disperzí se vyrovná diamantu, bohužel je ale poměrně měkký. Má velmi omezenou dostupnost - je vzácný a většina materiálu se těží ve velmi malých velikostech, nízké čistotě a se silným, nežádoucím žlutým tónem barvy.

 • Původní ložiska byly v Rusku, a kameny z této lokality obsahují téměř vždy inkluze azbestu. Větší fasetované kameny, které mají brilantní lesk a oheň jsou extrémně vzácné a jsou velmi hodnotné. K této skutečnosti přispívá i fakt, že velká část fasetovatelného materiálu je v surovém stavu zkoupena sběrateli minerálů.


CHRYZOPRAS

 • Nejcennějším a nejvzácnějším typem chalcedonu je tzv. chryzopras, který se vyskytuje v ojedinělých barvách zeleného jablka, pro které je právě tak cenným. Cena takového chalcedonu se může vyšplhat opravdu vysoko a tento kámen se často stává součástí těch nejdražších designových šperků.STŘEDNÍ CENOVÁ KATEGORIE

Tato kategorie zahrnuje kameny s cenou nižší než nejvzácnější kameny, ale stále velmi ceněné.

AKVAMARÍN

 • Mají světle modrou až modrozelenou barvu. Čistota a barva ovlivňují jejich cenu. V přírodě se akvamarín vyskytuje v poměrně značném množství. Pojmenování akvamarín vzniklo z latiny aqua - voda. Nejvzácnější a nejsytější akvamaríny se však těží hlavně v Brazílii, na Madagaskaru nebo v Nigérii.


TANZANIT

 • Tanzanit je vzácným drahokamem a jeho cena je vysoká kvůli jeho velmi těžké dostupnosti. Fialovomodré tanzanity jsou cenově dostupnější, protože jejich výskyt je častější než těch intenzivně modrých. Za nejcennější se považují intenzivní modré tanzanity s efektem kočičích očí.


ALEXANDRIT

 • Jeden z nejvzácnějších a nejdražších drahokamů, který je zároveň známý svými fenomenálními barevnými odstíny. Je výjimečný především pro své dramatické změny barvy od zelené za denního světla až po višňově červenou při umělém osvětlení. Tento kouzelný drahokam se v přírodě vyskytuje pouze zřídka.


AVANTURÍN

 • Avanturín je variací křemene nebo křemence a jeho hodnotu zvyšuje řada minerálních plochých nebo vločkových inkluzí v bezbarvém základu.


HELIOTROP

 • Heliotrop je nádherný polodrahokam pocházející z pohoří Barbeton v Jihoafrické republice. Spadá pod Chalcedon. V uměleckém řezbářství a kamenosochařství se používá heliotrop, který má díky vysokému množství zoxidovaného železa temně rudou barvu připomínající krev. Proto se mu v anglicky mluvících zemích přezdívá bloodstone, neboli krvavý kámen.


SARDONYX

 • Hnědočervený sardonyx je zvláštní směsí černého onyxu a červeného karneolu. Je oblíbený především v uměleckých oborech pro zhotovení okrasných sošek.


TSAVORIT

 • Tsavorit lze definovat jako velice vzácnou odrůdu vápenatého granátu grossuláru, jehož unikátní zelený odstín způsobuje správné stopové množství vanadu a chrómu. Jeho nádherné zabarvení často vede k tomu, že si ho lidé pletou se smaragdem.

 • Investiční kameny

 • Fancy vivid


NIŽŠÍ CENOVÁ KATEGORIE


ACHÁT

 • Acháty se vyznačují rozmanitým barevným spektrem a charakteristickými pruhy. Mohou mít v podstatě jakoukoli barvu, přičemž zelené nebo černé acháty bývají uměle dobarvované. Nejvzácnějším typem achátu je tzv. ohnivý achát, na kterém se střídají odstíny červené, žluté a purpurové.

AMETRÍN

 • Název ametrín popisuje druh křemene, který tvoří AMEtyst a ciTRÍN.


ZÁHNĚDA

 • Záhněda je relativně levný drahokam, těží se na mnoha místech. Její cena se odvíjí od toho, zda je hnědá barva zrovna trendy.

AMETYST

 • Ametyst je jedním z nejcennějších drahokamů mineralogické skupiny křemene a za svůj fialový odstín vděčí stopovému množství železa a hliníku.


CITRÍN

 • Přírodní citríny jsou jednoznačně o trochu dražší než citríny tepelně upravované. Mezi hlavní cenové parametry citrínu patří: sytost barvy, čistota a lesk.

SAGENIT

 • Sagenit má zlatavou až červenou barvu a tvoří drobné krystalky uvnitř křišťálu, které připomínají zlaté vlasy bohyně Venuše.


TOPAZ

 • Topaz vyniká výjimečně širokou barevnou škálou, která vedle klasické hnědé zahrnuje různě syté odstíny modré, zelené, žluté, oranžové, červené, růžové a purpurové.


MORGANIT

 • Morganit proslul především jako pastelově zbarvený drahokam v měkkých světlých odstínech růžové, purpurové růžové a oranžovorůžové. Ačkoliv základem jsou světlé odstíny, některé kameny vynikají i silnými tóny barvy.


LAPIS LAZULI

 • Hlavní složkou lapisu je lazurit, charakteristické bílé skvrny získává díky kalcitu, metalickou žlutou mu dodává příměs pyritu.


OLIVÍN

 • Intenzita barvy vynesla olivínu pojmenování „smaragd křižáků“.


INVESTICE DO DRAHÝCH KAMENŮ

Investování do drahých kamenů představuje atraktivní možnost diverzifikace portfolia a dlouhodobého zhodnocení investice.


Zde jsou klíčové body, které stojí za zvážení:

 • Stabilní hodnota Drahé kameny, jako diamanty, rubíny a safíry, mají dlouhou historii jako uchovatelé hodnoty. Jejich omezená nabídka a rostoucí poptávka udržují jejich ceny stabilní nebo rostoucí.

 • Diverzifikace portfolia Investice do drahých kamenů poskytuje stabilní zdroj hodnoty, což může chránit proti fluktuacím na trhu s akciemi a nemovitostmi.

 • Limity likvidity  Drahé kameny mají nižší likviditu ve srovnání s jinými investičními nástroji, jako jsou akcie nebo dluhopisy. Prodej kamenů může trvat delší dobu a může být náročný.

 • Profesionální poradenství  Investování do drahých kamenů vyžaduje odborné znalosti a poradenství. Je důležité pracovat s důvěryhodnými gemology a investičními poradci.

 • Riziko krádeže a poškození  Drahé kameny jsou předmětem zvýšeného rizika krádeže a poškození. Je nezbytné zajistit je a uchovávat je bezpečně.


Investování do drahých kamenů může být lukrativní, ale také vyžaduje pečlivé plánování a znalosti trhu. Před zahájením investic se vždy poraďte s odborníky a zvažte své dlouhodobé investiční cíle a toleranci k riziku.


Drahé kameny podle lokality

Drahé kameny jsou těženy z různých částech světa a každý region má své vlastní unikátní druhy kamenů, které se v něm nacházejí. Spousta drahých kamenů se těží v různých lokalitách po celém světě.


 • diamant  Nejslavnějším nalezištěm velkých diamantů byla Indie

 • rubín  Nejstarší písemné zprávy o jeho těžbě pocházejí z 6. století a pojednávají o dolech v Mogoku v horní Barmě. Je však jisté, že se tam rubíny těžily již mnohem dříve, právě tak jako na Srí Lance. Největší surové rubíny byly nalezeny právě v Barmě a na Srí Lance, kde jsou dosud nejdůležitější naleziště tohoto nerostu.

 • akvamarín  Nejznámějšími nalezišti různobarevných odrůd berylu jsou Pala v Kalifornii a Marahitra na Madagaskaru, odkud pocházejí zejména jedinečné růžové beryly — morganity. Krystaly různě zabarvených a většinou téměř neprůhledných berylů dosahují značných rozměrů. Největší známe ze státu Maine v USA, mají hmotnost až 18 tun.

 • safír  Nálezy nejkrásnějších safírů jsou ze Srí Lanky. Nalezištěm nejlepších evropských safírů je známá Jizerská louka v severních Čechách. 

 • smaragd  Nejslavnějším nalezištěm smaragdů je oblast jižně od Kosejru v Horním Egyptě, nedaleko od pobřeží Rudého moře. Nejkrásnější ukázky smaragdů jsou dnes z okolí Muso v jihoamerické Kolumbii, kde je také největší současné naleziště tohoto drahého kamene.

 • alexandrit  Poměrně málo známým drahým kamenem je chryzoberyl, ačkoliv patří mezi nejvzácnější. Je zajímavý tím, že je při denním světle krásně zelený, při umělém pak fialový. Vyskytují se hlavně na Srí Lance a v Brazílii.

 • turmalín  Nejpestřeji vybarvené turmalíny se nacházejí na italském ostrově Elba. Největší krystaly turmalíny drahokamových kvalit se dnes získávají u Muiiane v Mozambiku. Chemicky je turmalín nejsložitějším drahým kamenem vůbec.

 • granát  Nejoblíbenějším granátem je bezesporu pyrop, náš krvavě červený český granát. Jeho nejdůležitější a světově nejznámější naleziště jsou v Českém středohoří.

 • křemen  Jako drahý kámen je nejoblíbenější odrůdou křemene ametyst, jehož nejbohatší naleziště jsou v jižní Brazílii ve státě Rio Grande do Sul a v přilehlých oblastech Uruguaye.


Z hlediska výskytu se obvykle sleduje těchto 12 klíčových kamenů:

 • Diamant - Brazílie, Zair, JAR, Austrálie, Rusko.

 • Rubín - Keňa, Afghánistán, Barma, Thajsko.

 • Safír - USA, Srí Lanka, Barma, Thajsko.

 • Smaragd - Kolumbie, Brazílie, Zambie, Pákistán.

 • Akvamarín - Rusko, Brazílie, Madagaskar, Afghánistán.

 • Chrysoberyl - Rusko, Brazílie, Cejlon, Indie.

 • Topaz - Brazílie, Německo, Rusko, Cejlon.

 • Turmalín - Itálie, Madagaskar, USA, Brazílie.

 • Olivín - USA, Egypt, Barma, Čína.

 • Granát - Brazílie, Afrika, Indie, Rusko.

 • Perla - Japonsko, Čína, Austrálie.

 • Opál - Slovensko, Brazílie, Mexiko, Austrálie.


Drahé kameny podle původu

Pravé a syntetické drahé kameny představují dva odlišné aspekty ve světě drahokamů, každý s vlastními charakteristikami a významem.


     Pravé drahé kameny

 • Pravé drahé kameny jsou ty, které se vytvářejí přirozeně v přírodě. Proces jejich vzniku může trvat stovky až miliony let, přičemž jsou formovány v důsledku různých geologických tlaků, teplot a chemických interakcí. Pravé drahé kameny jsou často vzácné a ceněné pro svou krásu, vzácnost a historický význam.

Pravé drahé kameny - diamant

     Syntetické drahé kameny

 • Syntetické drahé kameny jsou vytvořeny uměle v laboratořích za kontrolovaných podmínek, simulujících přírodní procesy, které vedou ke vzniku pravých drahých kamenů. Tyto syntetické varianty mají často stejné chemické a fyzikální vlastnosti jako jejich přirozené protějšky, avšak jejich výroba je umělá a mnohdy může být efektivnější a levnější než těžba pravých drahých kamenů. Syntetické drahé kameny jsou často používány jako alternativa pro ty, kteří hledají krásu drahých kamenů za přijatelnější cenu.


Syntetické drahé kameny

 

Předchozí díl: 


Další díly: 


Máte zájem o unikátní šperk, který by zrcadlil vaši jedinečnou osobnost  a váš příběh?


Jsem šperkařka s 20 lety praxe a ručně vyrábím designové šperky, které mají DUŠI. Vyrobím vám šperk s drahým kamenem nebo jakýkoliv jiný šperk přesně podle vašich představ.


Stříbrný náhrdelník ALCRON - výroba na míru
Stříbrný náhrdelník ALCRON

Více informací najdete zde: https://www.andreatjewelry.eu/sperky-na-miru

Aktuální nabídka katalogových šperků: https://www.andreatjewelry.eu/katalogove-sperkyPoužité zdroje:

Comments


bottom of page